Cookie policy

Op 5 juni 2012 is in Nederland de cookiewet in werking getreden. Deze cookie wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies via bijvoorbeeld een cookie policy. Op 4 februari 2015 is er een wijziging op de wet geweest waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de bestaande cookie wetgeving vallen.

Uiteraard houdt deze website zich aan de wettelijke voorschriften en heeft daarom deze cookie policy. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over cookies en welke cookies gebruikt worden.

Cookie Policy

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies maken het mogelijk dat geheel  het gebruikersgedrag van bezoekers van de website geanonimiseerd wordt bijgehouden. Op basis daarvan worden analyses gemaakt die uiteindelijk ertoe bijdragen dat de website aansluit op de wensen van de gebruikers. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist.

TRACKING COOKIES

Met trackingcookies wordt het surfgedrag van gebruikers van de website gevolgd. Met de gegevens worden onder meer analyses gemaakt voor verbetering en optimalisatie van de website. Door gebruik te maken van de website zoals aangegeven in de melding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

AANPASSINGEN COOKIE POLICY

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van deze site te kunnen verwerken, behoudt deze website zich het recht voor om de inhoud van dit cookiestatement aan te passen. De beheerders van deze website adviseren je daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.

Laatste wijziging: 24 juli 2017.