Sanering schimmel- en waterschade

Waar komt schimmel vandaan?

Schimmel Venlo

Er zijn heel wat mogelijke oorzaken van een
schimmel binnenshuis,maar de belangrijkste
oorzaak is en blijft een te hoge luchtvochtigheid.

 

Dat kanbouwkundigeoorzaken hebben zoals insijpelend regenwater, bijvoorbeeld door een
lekkend dak,scheuren in het metselwerk, ongeschikte gevelbepleistering of defecte
dakgoten en regenpijpen. Bovendien bevordert ook een hoog vochtpeil in nieuwbouw
of condensatiedoor koudebruggen de schimmelgroei. Ook leidingbreuken en schade
veroorzaakt door leidingwater kunnen leiden tot een hoog vochtgehalte in de ondergrond.

Niet alleen onvoldoende isolatie of bouw- of leidingschade kunnen de oorzaak zijn,
ook handelingen van de gebruiker spelen een grote rol.

 

 

Schimmel, die in zeer goed geïsoleerde huizen van tegenwoordig helaas vaak voorkomt,
wordt vaak veroorzaakt door slecht vochtmanagement. Bij acute schimmelschade bekijken
we vooraf de schade, controleren het bouwmateriaal op eventuele gebreken en voeren
uitvoerige metingen uit. Naar wens nemen we een monster van de schimmel om te laten
analyseren, bespreken we verschillende saneringsmaatregelen en geven we tips en advies.
Bij het saneren van de schimmelschade halen we het aangetaste oppervlak vakkundig weg.

 

Afhankelijk van de bouwkundige gesteldheid bestaan er verschillende oplossingen om de
schimmel te verwijderen, zoals minerale pleister, schimmel-saneringspleister,
schimmelwerende verf, schimmelsaneringsplaten, slimme binnenisolaties,
wandverwarming en decentrale ventilatiesystemen met warmteterugwinning.

 

In de nazomer en in de herfst komen ze vaak om het hoekje kijken: schimmels. Maar ook in de winter en in het voorjaar voelt de ongewenste gast zich in veel gebouwen op zijn gemak, want schimmels groeien daar, waar vochtige lucht op koude oppervlakken/muren neerslaat. Zodra schimmels zich over grotere oppervlaktes verspreiden, kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo behoren schimmels tot de belangrijkste veroorzakers van astma en andere luchtwegaandoeningen. Bovendien leiden ze vaak tot allergische klachten en infecties.

 

 

schimmel

Sanering van schimmel- en waterschade

 

Wij zorgen voor een snelle en grondige oplossing van uw schimmelprobleem. Daarbij reinigen we alle met schimmel aangetaste materialen, maken we gebruik van droogtechnieken en bouwkundige oplossingen en laten we de plek van sanering weer schoon en netjes achter.

Schimmelsaneerplaten zijn geschikt voor het blijvend verhelpen van condens aan de binnenzijde van buitenmuren. Condens veroorzaakt vaak een muffe geur en tast de binnenpleisterlaag aan, waardoor het behang en andere aangebrachte lagen loslaten. Bovendien kan het schimmelvorming veroorzaken, vaak de reden voor gezondheidsproblemen. De platen voorkomen dat er condens op de wanden ontstaat. Mochten er, naast het ontstaan van condens, ook nog andere vochtproblemen optreden, dan kunnen deze door een vakman worden vastgesteld. Voor constructiefouten in de bouw, zoals bijvoorbeeld slechte horizontale- en of verticale dichtingen of een niet-waterdichte façade, bieden wij altijd een passende oplossing.

Droogtechnieken

 

Wanneer u tijdens de bouwfase of na het optreden van waterschade, gebruik maakt van vakkundige droogmethoden, kunt u uw bouwplannen voortzetten en vochtschade vermijden. Onze vakkundige en ervaren medewerkers helpen u hierbij met de modernste apparatuur en gereedschappen.

Tijdens de bouw worden grote hoeveelheden water gebruikt die worden vermengd met verschillende bouwmaterialen zoals specie, cement, pleister en verf. Met speciale apparatuur verwijderen wij snel en voordelig vocht uit uw huis, zodat cement, wanden en plafonds sneller drogen. Op die manier kunnen ook vloerbedekking of tapijt snel worden gelegd en loopt ook het schilderwerk geen onnodige vertraging op.

Een ander belangrijk aspect van het drogen van een gebouw is het behoud (van waarde) van het bouwmateriaal en daarmee van het gehele object.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner en uitvoerder voor uw saneringswerkzaamheden?