Isoleren

Waarom isoleren?

Met een goed geïsoleerd huis kunnen huishoudens in de winter onder optimale omstandigheden op bijna de helft van de stookkosten besparen. Bovendien zijn huiseigenaren en verhuurders hiermee minder afhankelijk van stijgende energieprijzen. Een vakkundige isolatie zorgt bovendien voor meer comfort in het dagelijks leven. Hierbij acht redenen, waarom het verstandig is uw huis te isoleren.

Warmte-isolatie

Een vakkundige isolatie is vanwege meerdere redenen verstandig. Slecht of niet-geïsoleerde gebouwen zijn namelijk enorme energievreters. De grootste hoeveelheid warmte gaat verloren via de buitenkant van het gebouw. Warmte-isolatie van met name het kelderplafond, dak of het plafond van de bovenste verdieping) zal de energiekosten het meest effectief verlagen.

Besparing van energiekosten

Des te minder verspilling van stookwarmte, des te lager de energiekosten. Zo verdient een vakkundig en goed geïsoleerd huis de investeringskosten nagenoeg zelf terug.

Onafhankelijkheid van stijgende energiekosten

De kosten voor energie zijn momenteel al erg hoog, en ze zullen alleen nog maar gaan stijgen. Door het energieverbruik met behulp van warmte-isolatie te verlagen, zijn huiseigenaren en huurders minder afhankelijk van onzekere energiebronnen en prijsverhogingen.

Opwaardering van het huis

Gezien de stijgende energieprijzen behoort de isolatie van een gebouw tot een van de belangrijkste waardevaste maatregelen. Sinds de invoering van het energielabel hebben energiezuinige gebouwen dan ook een hogere inruilwaarde.

Klimaatbescherming

Isolatie is ook goed voor het klimaat: wie goed en vakkundig isoleert, bespaart energie, reduceert CO2-uitstoot en dringt daarmee het broeikaseffect terug.

Zolderisolatie

Bij niet-geïsoleerde daken of zolders kan tot wel 50% van de warmte-energie verloren gaan. Een eenvoudige en zeer effectieve maatregel is de isolering van de zolder. Hierbij worden isoleerplaten direct op de betonnen of houten zoldering aangebracht en zorgen ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen. Afhankelijk van de methode kunnen deze ook als drooglaagvariant gemonteerd worden, die ook onder normale belasting standhouden.

Kelderisolatie

Naast het verlies van warmte-energie via het dak kan tot wel 20% van de warmte via de kelder verloren gaan. Hardschuim- of steenwolsystemen zijn in dit geval een eenvoudige en goedkope oplossing tegen warmteverlies.

Binnenisolatie

Wij zijn specialist in façades van oude gebouwen. Vanwege esthetische redenen of wanneer het gebouw is aangemerkt als monument, is een buitenisolering zeer ongewenst. In dit geval plaatsen wij schimmel- en saneringsplaten als vorm van binnenisolatie, zodat de  originele buitengevel behouden blijft en er toch zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. Voor het aanbrengen van de binnenisolatie moet eerst een bouwtechnische keuring worden uitgevoerd.

Isoleren en Subsidie aanvragen

Volgens de EU-richtlijnen energie-efficiëntie zijn bepaalde isolatiemaatregelen reeds verplicht. Onder andere voor passiefhuizen zijn er subsidieregelingen van kracht. Meer informatie over subsidie voor isolatieoplossingen vindt u in het artikel over subsidie en financiële tegemoetkomingen voor warmte-isolatie. Om u te helpen bij het vinden van de juiste subsidieregeling, kunt u gebruik maken van de subsidiecheck.

Wooncomfort

Naast de genoemde energetische aspecten, bestaan er nog meer redenen om te isoleren: In de winter gaat immers veel warmte via de buitenkant van een gebouw verloren. De buitenmuren zijn koud en voelen onaangenaam aan. In de zomer worden deze ruimtes daarentegen weer veel sneller warm. Met een vakkundige isolatie kan de temperatuur in huis beter worden geregeld, wat resulteert in een aangenamer binnenklimaat – zowel in de winter als in de zomer en bij elke weersomstandigheid.

Vochtwering

Door (buiten-)isolatie blijven de temperatuurverschillen tussen buiten- en binnenwand gering. Zo ontstaat er in het koudere jaargetijde geen condenswater aan de muur en voorkomt u schimmelvorming en waterschade.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner en uitvoerder voor uw binnen- of buitenisolatie werkzaamheden?